Siggiewi’s Cultural Heritage

Is-Siġġiewi huwa raħal-belt imżejjen b’wirt kulturali uniku. Biżżejjed insemmu dak li għandu x’jaqsam ma bini storiku, (pubbliku, privati jew tal-Knisja), kif ukoll wirt marittimu u agriklolu bħall ħitan tas-sejjieħ, biedja, dgħajjes u sajd tradizzonli, folklor, eċċ. Dawn il-wirt jien trabbejt fiħ, ngħozzhu u nirrispetah. Kelli x-xorti li ngawdih għall 44 sena. Injossni obbligat li nassigura li dan il-wirt jitgawda mill-ġenerazzjonijiet futuri għall-mijjiet ta’ snin oħra. Dan ifisser ħidma kbira u professjonali biex ix-xogħol isir sew, min professjonisti fil-qasam u bis-sengħa tar-restawr. Dan ifisser ukoll bżonn ta’ proġetti ma’ entitajiet nazzjonali u internazzjonali, qasam li fiħ nista nkun ta’ għajnuna minħabba l-esperjenza tiegħi fi progetti simili fl-Univertisa`. Huwa importanti ukoll li dan il-wirt ikun promoss (e.z. Siġġiewi Heritage Walks) ssir database ta’ publikazzjonijiet u studji li saru fuq dan il-wirt tagħna, li jkun aċċesibbli għalina lkoll.

Our Siġġiewi is a city with a unique and rich cultural inheritance, ranging from architectural heritage (public and private) to aspects related to our rural location and marine environment. I was lucky enough to be taught from an early age to respect this rich heritage, and to be able to enjoy it for the 40+ years I have lived in Siġġiewi. I feel indebted to offer my service, scientific background and experience (grant application, project management etc.) to the community of Siġġiewi to ensure that our heritage is carried on and preserved for future generations. It is also essential to promote our heritage and to set up a public database so that that studies and publications related to Siġġiewi and its cultural heritage are made accessible to all.