An Accessible and Inclusive Siġġiewi

Is-Siġġiewi għandu jkun raħal-belt inklussiv u totalment aċċessibli għall-kullħadd

  1. Bankini jridu jsiru b’mod li jistaw jintzaw b’mod sigur minn persuni anzjani, pushchairs jew wheelchairs.
  2. Irid dejjem ikun identifikat passaġġ aċċessibbli f’kull triq għal minn juża wheelchair. Jekk m’hemmx bankini, persuni fuq dawn il-passaġġi ikunu ‘road sharing’ u persuni wheelchair għandhom dejjem ikollom priorita` fuq karozzi.
  3. Postijiet ta’ rikrejazjoni jridu jinkludu equipment li jista jintuza minn persuni bi bzonnijiet specjali.
  4. Jigi promos id-djalogu bejn il-generazzjonijiet: Bandli, outdoor gym / sports equipment (e.ż. ‘chin-up bars’ semplici) li jintuzaw minn nies ta’ etajiet u abiltajiet different (tfal, genuturi, nanniet, ecc) għandom idealment ikunu fl-istess facilita` biex ikun promos id-djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet u jkun isir l-aħjar użu tal-ħin liberu ta’ kullħ

Is-Siġġiewi għandu jsir vetrina għall-bliet u rħula oħra fuq dak li għandu x’jaqsam ma’ aċċessibilta` u inklussivita`.

ALL Siġġiewi needs to become totally accessible to everybody. Let’s make Siġġiewi a fully inclusive village, a showcase for the rest of Malta.

  1. Pavements need to be designed to make sure that they are safe and comfortable for children in pushchairs, the elderly and wheelchair users.
  2. Safe ‘wheelchair’ / ‘walking’ paths need to be clearly marked for quick identification by those who needs to use them most.
  3. Recreational places need to be upgraded to include equipment that is usable by physically impaired individuals.
  4. Swings, calisthenics / basic sports / outdoor gym / physical rehabilitation equipment should be installed within the same physical space to promote the concept of inter-generation dialogue. For example, some multi-ability ‘chin-up bars’ (as one commonly finds in parks around Europe) would be of great benefit to keep our community active.